Rådgivning

Vi rådgiver og vejleder dig i forhold til de snørklede danske miljøregler inden for ombygning, byfornyelse, renovering og miljøsanering.

Det er vigtigt, at du på et tidligt tidpunkt har taget stilling til om rådgivning er nødvendig.
Vi kan både være behjælpelig med rådgivning omkring analyser af prøver, lovkrav i forbindelse med miljø- og sundhedsskadelige stoffer overholdes i forhold til arbejdstilsynets reglement på området.

Du vil være i kontakt med en konsulent der står til rådighed for dig i processen.
Vi lægger vi vægt på, at levere de bedst mulige løsninger for dig som kunde.

Under et bygge- og renoveringsprojekt rådgiver vi dig, med hensyn til indsamlingssystemer, sortering og opbevaring af affald, samt hjælper med afhentning, sørger for at affaldet håndteres miljømæssigt korrekt.