Miljø

Vi har altid fokus på at løse opgaverne på en forsvarlig måde overfor både mennesker og miljø. Det er en naturlig del af den måde, vi griber vores sager an på.

Vi har miljøsaneret miljøfarlige stoffer igennem flere årtier, og vi ser det som vores opgave at anvende denne mangeårige ekspertise og specialviden til at forbedre vores miljø til fordel for os alle.

Det betyder, at vi inddrager kunder, myndigheder, rådgivere og andre interessenter så tidligt i projektforløbet som muligt.

Vi stræber altid efter den mest rationelle og entreprenante løsning på udfordringerne samt at minimere affaldsmængden mest muligt, så alle involverede parter har en god oplevelse i forbindelse med projektet.