Hvad er PCB?

Det er en gruppe af kemiske stoffer, som er meget miljø- og sundhedsskadelige.

Allerede i 1970’erne blev man klar over, at det er skadeligt for mennesker og dyr og brugen af PCB blev i Danmark forbudt pr. 1 januar 1977.

Internationalt regnes det fortsat som at af de store miljøproblemer og verden over er der vedtaget handlingsplaner for at indsamle og destruere det og PCB-holdige produkter.

Det var i 1960’erne og 1970’erne et populært tilsætningsstof i mange produkter. PCB til kommercielt anvendelse fremstilles industrielt og er i udgangspunktet et olilignende stof, der besidder en række nyttige tekniske egenskaber.

Særlige PCB’s brandhæmmende og blødgørende egenskaber gjorde stoffet populært i store dele af industrien.

Hvor findes PCB

For at det kan håndteres forsvarligt i byggesager, er det vigtigt at få fuld klarhed over, hvor det findes og hvilke koncentrationer af PCB, der er i materialet.

Det findes udbredt i fugematerialer fra perioden 1950-1977 og i fuger er det ikke usædvanligt, at koncentrationen af PCB er høj (10-30% af fugnes samlede vægt).

PCB i kantforseglingen på termoruder fra samme periode er ligeledes et udbredt problem.

Kan også findes i:

  • Maling
  • Kondensatorer, lavspænding + højspænding
  • Transformatorer
  • Strømgennemføringer
  • Gulvbelægning
  • Hydraulikolie
  • Oliefyldte kabler
  • Beton- og mørtel tilsætning

 

Læs mere på www.pcb-guiden.dk

pcb-arbejde
pcb-udstyr
pcb-fuge