Nedbrydning

Indvendig rydning

I forbindelse med ombygning, byfornyelse og renovering sørger vi for demontering og nedrivning af indvendigt inventar, gulvbelægning, trapper, fliser på vægge, baderum, loft, lette vægkonstruktioner, el, rør og ventilation m.m.

Erfaring med mange typer indvendig rydning som f.eks.
beboelse, kontorbygninger, institutioner og industri – fra gennemgribende sanering til mindre indgreb.

Facade- tag og altanrenoveringer

Nedbrydningsarbejde i forbindelse med facaderenoveringer kan dreje sig
om demontering af facadebeklædning, fjernelse af isolering, nedbrydning af tagkonstruktioner, tagbelægninger, og altaner o. lign.

Arbejdet foregår ofte i et samarbejde med flere entreprenører,
som tidsmæssigt skal overholde et planlagt forløb.
Praktiske erfaringer fra denne type nedbrydning gør, at vi arbejder med information og hensyntagen til beboerne under udførelsen af arbejdet.

Oprydning efter skader

Vi kan ligeledes rykke ud til oprydning efter skader, brand, storm eller vand.
Fordi det gælder om at begrænser omfanget af skaderne og forhindrer følgeskader.