Miljøsanering

Måde Konsulent Service ApS tilbyder professionelt miljøsanering for asbest, PCB, og bly i forbindelse med nedrivning, ombygning, renovering opgaver. Vi klarer også mindre reparations-/indkapslingsopgaver som store egentlige saneringer.
Flere og flere steder konstateres der miljøskadelige stoffer som asbest, PCB, og bly i boliger og institutioner. Vores specialuddannede medarbejdere kan fjerne alle former for miljøskadelige stoffer og sikrer samtidig, at det ikke spredes til andre dele af bygningen og det omgivende miljø.

Der er mange regler for hvordan arbejdet skal udføres, når der miljøsaneres. Vi har taget den uddannelse der skal til for at dette overholdes. Vi har det rette udstyr for både at passe på os selv, Dem vi udføre arbejdet ofr og miljøet.

Vi udfører effektiv registrering, prøveudtagning og sanering, og medarbejderne er særligt kvalificerede til at håndtere forurening med alle typer miljøfarlige stoffer og mikroorganismer.

Til miljøsanering benytter vi specialudstyr. De sanerede områder afleveres rengjorte og med kvalitetskontrolmålinger, der dokumenterer, at områderne efterfølgende er sikre og forsvarlige at benytte.

miljoeanering-tag
miljoeanering-midler
miljoeanering-enhed