Hvad er bly?

Bly er et metal, der afhængigt af dets kemiske forbindelser, kan indebære forskellige miljø og sundhedsskadelige effekter for mennesker og miljø.

Det optages i kroppen gennem mund, næse, slimhinder og i mindre omfang gennem huden.

Udsættes mennesker gennem længere tid, eller korvarig for høje konventrationer, kan der opstå varige helbredsskader.

Hvor findes det?

Det er et naturligt forekommende tungmetal, som gennem mange hundrede år har været udvundet og anvendt til forskellige formår, herunder til byggematerialer.

Det optræder i byggeriet i form af såkaldte metallisk bly (i ren form) og som blyforbindelser i andre materialer, eksempelvis i maling og past.

For at det kan håndteres forsvarligt og korrekt i byggesager, er det vigtigt, at der er fuld klarhed over, hvor det findes og hvilke koncentrationer af det der er i materialet.

Det kan også findes i:

  • Taginddækninger
  • Termoruder
  • Pakninger
  • Kabler
  • Glaserede fliser og tegl
  • Farvet sanitet / porcelæn

 

Her kan du støde på bly i byggeriet

bly-rum
bly-maling
bly-skraber