Asbest

Hvad er asbest?

Det er benævnelsen for en gruppe mineraler, der findes i jorden bestemte steder i verdenen.
Der findes forskellige typer, men de er alle sundhedsskadelige.

Asbestfibre er ultralyde og kan ikke ses med det blotte øje.
De tyndeste har et tværsnit på en milliontedel af en millimeter.

Fibrene er bøjelige, men samtidige meget stærke. De er hårdføre og kan modstå varme og bliver heller ikke opløst af kemikalier.

Dets meget robuste egenskabe gør at den er god at isolere med.
Det blev i 1972 forbudt at anvende asbest til isolering af tekniske installationer, men i tiden før det har det været brugt i stor udstrækning.

Asbest kan fx findes:

  • I beklædningsplader til vægge.
  • På loft og tage.
  • I gulvbelægninger.
  • I særlige produkter som asbestholdige ventilationer, asbestcementholdige rør til vandforsyning, fugemasser og pudsmaterialer.

Det har været brugt i isolering af rør, beholdere, kedler ventilations-ler, pakninger i kedellåger, flangesamlinger m.m.

Isoleringen er ofte udført med kiselgur blandet med asbest, men også isolering med næsten ren asbest kan forekomme og er vi også stødt på i Vores arbejde.

asbest-slange
asbest-loft
asbest-klump