Vi udfører

Nedbrydning

Nedbrydning

I forbindelse med ombygning, byfornyelse og renovering sørger vi for demontering og nedrivning af indvendigt inventar, gulvbelægning, trapper, fliser på vægge, baderum, loft, lette vægkonstruktioner, el, rør og ventilation m.m.

Læs mere

Demontering

Demontering

Vi udfører demontering af hele og mindre bygningsdele til genanvendelse. Vi ved, hvordan vi bevarer og håndterer delene bedst.

Læs mere

Miljøsanering

Miljøsanering

Måde Konsulent Service ApS tilbyder professionelt miljøsanering for asbest, PCB, og bly i forbindelse med nedrivning, ombygning, renovering opgaver.

Læs mere

Asbest

Asbest

Asbest er benævnelsen for en gruppe mineraler, der findes i jorden bestemte steder i verdenen.
Der findes forskellige typer asbest, men de er alle sundhedsskadelige.

Læs mere

PCB

PCB

PCB er en gruppe af kemiske stoffer, som er meget miljø- og sundhedsskadelige.
Allerede i 1970’erne blev man klar over, at PCB er skadeligt for mennesker og dyr og brugen af PCB blev i Danmark forbudt pr. 1 januar 1977.

Læs mere

Bly

Bly

Bly er et metal, der afhængigt af dets kemiske forbindelser, kan indebære forskellige miljø og sundhedsskadelige effekter for mennesker og miljø.
Bly optages i kroppen gennem mund, næse, slimhinder og i mindre omfang gennem huden.

Læs mere

Mandskabsudlejning

Mandskabsudlejning

Rigtigt personale er en vigtighed, vi samarbejder med et firma i Tyskland som har opnået en bred erfaring med jernbinderi, betonarbejder og støbning af en lang række fundamenter.

Læs mere